Kategoria: Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków i Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Bilans finansowy za 2019 r. Rachunek zysków i strat za 2019 r.